OŠ M.P. Katančića

OŠ M.P. Katančića tradicionalno organizira dvije manifestacije kolažnog karaktera tijekom školske godine, a to su Božićna priredba i Svečana akademija povodom dana škole koja se održava krajem svibnja.

U vrijeme kada je Matija Petar Katančić (1750.-1825.) završio svoje školovanje, 1774. godine u Valpovu je osnovana njemačko – ilirska škola. Tada je školu pohađalo dvadeset učenika i bila su to vlastelinska djeca.
Do šezdesetih godina 20. stoljeća osnovna se škola selila s jedne na drugu adresu. Osnovna škola Matije Petra Katančića je na današnjoj adresi, Ulica Ive Lole Ribara 3, od 1962. godine. Te je godine dovršen dio zgrade pa je započelo održavanje nastave u njoj. Zgrada je u cjelosti završena 1974. godine.
Osnovna škola Matije Petra Katančića u Valpovu danas broji osamsto osamdeset i devet učenika u četrdeset i dva razredna odjela. Devedeset i jedan djelatnik brine o školi i o nastavi održavanoj u matičnoj školi i u njezinim područnim odjelima.